VARUSTUSE RENDITINGIMUSED

Varustuse rendile andja (rentija):
Paddlesport OÜ
Reg kood: 16439525

Reti tee 11, 75312, Peetri

Varustuse rendile võtja (rentnik):
Nimi:
Dokumendi nr:
Telefon:
E-Mail:

Tagatisraha:

Aeg: 

Varustus:   

SUP laua komplekt (täispumbatav) _______________

Kajak __________________________________

Aer ___________________________________

Põll ___________________________________

Ohutusvestid ______________________________

Rentniku kohustused

  • Rentnik peab olema vähemalt 18.a. vana. Alla 18. a. vanustele renditakse varustust ainult vanema juuresolekul.
  • Rentnik valdab vajalikke oskusi varustuse kasutamiseks ning kasutab tegevuses vajalikke ohutusvahendeid.
  • Varustus tuleb tagastada renditingimuses näidatud tähtajaks. Juhul, kui Rentnik tagastab varustuse eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Rentnik kohustatud tasuma ka tähtaega ületanud tundide eest (EUR10/tund).
  • Kasutama varustust heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelvalveta.
  • Koheselt teavitama Rentijat, kui varustus läheb kaotsi, kahjustub, varastatakse või hävineb.
  • Varustuse kadumisel, varguse korral või hävinemisel on Rentnik kohustatud hüvitama Rentijale antud varustuse turuhinnas.
  • Varustuse kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Rentijale varustuse remondikulud.
  • Mitte anda Varustust kolmandate osapoolte käsutusse.
  • Mitte teostada iseseisvalt või tellida teistelt isikutelt varustuseremonti.
  

Renditasu

  • Makstakse Rentijale enne varustuse üleandmist Rentnikule.
 
 
 

  Rentnik     ___________________________________